VDP: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2024 15:47:00

VDP: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240325_20240325-VDP-TAI-LIEU-DHDCD-2024.pdf