FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 18:11:00

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240322_20240322-FUCVREIT-Bao-cao-hoat-dong-dau-tu-nam-2023_signed.pdf