HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng GD Xuân Khánh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 18:25:00

HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng GD Xuân Khánh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng GD Xuân Khánh như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240322_20240322-HDB-CBTT-TB-TGD-Thay-doi-dia-diem-PGD-Xuan-Khanh.pdf