SCS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 18:26:00

SCS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240322_20240322-SCS-CBTT-THAY-DOI-SLCP-CO-QUYEN-BIEU-QUYET-DANG-LUU-HANH.pdf