TPC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 18:58:00

TPC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK:TPC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240322_20240322-TPC-QD-dua-CP-vao-dien-canh-bao.pdf