BTN: Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Chi cục Thuế khu vực Tuy Vân - Vân Canh

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 17:06:00

BTN: Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Chi cục Thuế khu vực Tuy Vân - Vân Canh

.


Tài liệu đính kèm
 172341_trich_tien_tu_TK.pdf