BCE: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 2024 15:20:00

BCE: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240322_20240322-BCE-CBTT-Tai-lieu-hop-DHDCD-TN-nam-2024.pdf