FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 13/03/2024 đến 19/03/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Ba 2024 17:39:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 13/03/2024 đến 19/03/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 13/03/2024 đến 19/03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240321_20240321-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-13.03.2024-den-19.03.2024.pdf