CTS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Ba 2024 10:22:00

CTS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo thay đổi mẫu dấu công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240321_20240321-CTS-CBTT-thay-doi-mau-dau-Cong-ty.pdf