BMP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Ba 2024 14:39:00

BMP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240320_20240320-BMP-TB-NDKCC-tham-du-DHDCDTN-2024.pdf