CAV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Ba 2024 15:25:00

CAV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240319_20240318-CAV-TB-NDKCC-tham-du-DH-TN-2024.pdf