EIB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Ba 2024 16:16:00

EIB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240315_20240315-EIB-TB-moi-hop-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf