GMD: Thông báo nhận được thông báo hoàn tất giải thể chi nhánh GMD tại Campuchia

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 17:24:00

GMD: Thông báo nhận được thông báo hoàn tất giải thể chi nhánh GMD tại Campuchia

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo nhận được thông báo hoàn tất giải thể chi nhánh GMD tại Campuchia như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-GMD-CBTT-nhan-duoc-TB-hoan-tat-giai-the-CN-GMD-Campuchia.pdf