CAV: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 17:10:00

CAV: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-CAV-THONG-BAO-NGAY-DKCC-THQ-THAM-DU-DHDCD-2024_0001.pdf