FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/03/2024 đến 12/03/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 16:24:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/03/2024 đến 12/03/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/03/2024 đến 12/03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-06.03.2024-den-12.03.2024.pdf