HDB: Thông báo thay đổi địa điểm PGD Ninh Hải

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 15:39:00

HDB: Thông báo thay đổi địa điểm PGD Ninh Hải

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm PGD Ninh Hải như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-HDB-CBTT-TB-TGD-Thay-doi-dia-diem-PGD-Ninh-Hai.pdf