WCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Ba 2024 16:25:00

WCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 144%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 14.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/03/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: * Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoán (Trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này)
               + Chứng khoán chưa lưu ký: * Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Bến xe miền Tây, Số 395 Kinh Dương Vương, Phường Ân Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 28/03/2024 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoăc sổ cổ đông
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký