VNL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Ba 2024 09:31:00

VNL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã CK: NVL) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240313_20240312-VNL-TB-NDKCC-to-chuc-DHDCD-TN-2024-va-tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2023-bang-tien.pdf