HDB: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2024 15:42:00

HDB: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240312_20240312-HDB-CBTT-Tai-lieu-lay-y-kien-CD-bang-VB.pdf