CTS: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2024 10:49:00

CTS: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240312_20240312-CTS-CBTT-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf