CTG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2024 09:26:00

CTG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CK:CTG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240312_20240311-CTG-TB-ngay-DKCC-hop-DHDCD-TN-2024-va-nhiem-ky-2024-2029.pdf