VNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Ba 2024 14:52:00

VNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 vào ngày 23/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương – Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.