SCS: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 17:47:00

SCS: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240308_20240308-SCS-CBTT-CHOT-DS-THUC-HIEN-QUYEN-THAM-DU-DHDCD-2024.pdf