HDB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 14:24:00

HDB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK:HDB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240308_20240307-HDB-TB-so-467-ve-ngay-DKCC-tham-du-DHDCD-TN-nam-2024.pdf