C32: Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 14:50:00

C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đình Tú Nhi

Nguyễn Đình Tú Nhi thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần CIC39 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240308_20240307-C32-TB-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-CLQ-cua-NNB-Nguyen-Dinh-Tu-Nhi-cbtt-.pdf