BCM dự chi gần 630 tỷ để mua thêm cổ phiếu IJC

VNE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 07:29:00

Trong thời gian tới, IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IJC (tại thời điểm chốt quyền) sẽ được mua 50 cổ phiếu IJC mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) vừa công bố nghị quyết về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE).

Cụ thể, trong thời gian tới, IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IJC (tại thời điểm chốt quyền) sẽ được mua 50 cổ phiếu IJC mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày ngày 7/3, giá cổ phiếu IJC đi ngang đạt 15.000 đồng/cổ phiếu, tạm so với mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm dự kiến của Becamex IJC hiện đang thấp hơn tới 33% thị giá.

Hiện Becamex IDC đang nắm giữ 49,76% vốn điều lệ của Becamex IJC, tương ứng 125,3 triệu cổ phiếu IJC. Theo đó, Becamex IDC được quyền mua tối đa 62,7 triệu cổ phiếu IJC phát hành thêm với tổng chi phí dự kiến là 626,6 tỷ đồng.

Nếu kế hoạch phát hành thêm diễn ra thành công, Becamex IJC sẽ huy động được 1.259 tỷ đồng; qua đó, nâng vốn điều lệ lên mức 3.777 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu về, Becamex IJC cho biết sẽ chi 466 tỷ đồng để góp vốn thành lập CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và chi 628,68 đồng để thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu; trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Becamex IDC; và bổ sung vốn kinh doanh là gần 165 tỷ đồng.

Kế thúc năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 1.515 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với giá trị của năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, công ty vẫn nỗ lực tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả, IJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 497 tỷ đồng, bằng 77,54% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 395 tỷ đồng, bằng 77,30% so với kế hoạch đề ra.

Hà Anh