CTG: Quyết định của TGĐ về việc thay đổi tên Chi nhánh Vân Đồn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Ba 2024 16:46:00

CTG: Quyết định của TGĐ về việc thay đổi tên Chi nhánh Vân Đồn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố Quyết định của TGĐ về việc thay đổi tên Chi nhánh Vân Đồn như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240307_20240307-CTG-QD-thay-doi-ten-cua-Vietinbank-chi-nhanh-Van-Don_Signed.pdf