TDM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Ba 2024 11:06:00

TDM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240307_20240306-TDM-Thong-bao-moi-hop-DHDCD-TN-nam-2024.pdf