TPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Ba 2024 13:36:00

TPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK: TPC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240305_20240304-TPC-TB-NDKCC-tham-du-DHDCD-TN-2024.pdf