BCM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 17:39:00

BCM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240301_20240301-BCM-CBTT-Tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf