LHG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 18:27:00

LHG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240301_20240301-LHG-CBTT-chot-NDKCC-tham-du-DHDCD-TN-nam-2024.pdf