DIC Corp (DIG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 06:42:00

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong đó, DIC Corp dự kiến sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 …

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 433,84 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,61 tỷ đồng, tăng 23,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 28,1%, về còn 23,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,13 tỷ đồng, về 102,64 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 13,5%, tương ứng giảm 3 tỷ đồng, về 19,23 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,9%, tương ứng giảm 32,3 tỷ đồng, về 23,48 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 978,2%, tương ứng tăng thêm 32,77 tỷ đồng, lên 36,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,9%, tương ứng giảm 13,24 tỷ đồng, về 64,97 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Có thể thấy, lãi đột biến trong quý IV/2023 chủ yếu do việc tiết giảm chi phí tài chính, đồng thời lãi công ty liên doanh/liên kết tăng đột biến.

Công ty DIC Corp thuyết minh chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm từ 45,8 tỷ đồng, về 16,4 tỷ đồng.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 216,7 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành 15,5% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/2, cổ phiếu DIG tăng 300 đồng, lên 27.300 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc