HSG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên và Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Hai 2024 16:24:00

HSG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên và Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên và Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240229_20240229-HSG-CBTT02-Cong-bo-duong-link-van-kien-DHDCD-2023-2024-cap-nhat-bo-sung-theo-NQ-HDQT-va-To-trinh-DHDCD-ngay-28.02.2024.pdf