SHB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Hai 2024 09:13:00

SHB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã CK:SHB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240228_20240227-SHB-TB-DKCC-ve-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf