HDG: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Hai 2024 18:00:00

HDG: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240227_20240227-HDG-TB-NDKCC-tc-DHCDTN-nam-2023.pdf