HSG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023-2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Hai 2024 14:49:00

HSG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023-2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023-2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240227_20240227-HSG-CBTT01-Cong-bo-duong-link-van-kien-DHDCD-2023-2024.pdf