EIB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024 09:05:00

EIB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã CK: EIB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240222_20240221-EIB-TB-so-251-ve-ngay-DKCC-vv-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf