SMB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024 16:59:00

SMB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240221_20240221-SMB-CBTT-TB-NDKCC-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf