CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024 17:08:00

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 172447_69735_17_TB_HDQT.pdf