CTS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024 11:01:00

CTS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CK:CTS) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240220_20240224-CTS-TB-ve-ngay-dkcc-de-DHCD-TN-2024.pdf