TCB: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Hai 2024 15:43:00

TCB: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240219_20240219-TCB-CBTT-TAI-LIEU-LAY-Y-KIEN-CO-DONG_16.02.2024-FULL-.pdf