DIC Corp huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11,25%/năm

VNE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Hai 2024 09:24:00

DIG thông báo đã phát hành trái phiếu mã DIGH2326001, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 29/12/2023 và đáo hạn ngày 29/12/2026. Mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng và lãi suất là 11,25%/năm.

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, DIG thông báo đã phát hành trái phiếu mã DIGH2326001, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 29/12/2023 và đáo hạn ngày 29/12/2026. Mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng và lãi suất là 11,25%/năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, DIC Corp đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, giảm dư nợ trái phiếu được gần 720 tỷ đồng, từ 1.861,8 tỷ đồng xuống còn 1.142,1 tỷ đồng - Trong đó, trái phiếu mã DIGH2124002 với tổng giá trị 461 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024 và kỳ tính lãi từ ngày 30/9/2023 đến 30/3/2024 với lãi suất 12,65%/năm;

Trái phiếu mã DIGH2124003 với tổng giá trị 439 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, kỳ tính lãi từ ngày 26/5/2023 đến 26/11/2023 với lãi suất 12,85%/năm;

Và trái phiếu mã DIGH2326001, tổng giá trị là 300 tỷ đồng, đáo hạn ngày 29/12/2026, kỳ tính lãi từ ngày 29/12/2023 đến ngày 29/6/2024 với lãi suất 11,25%/năm.

Như vậy, so với 3 trái phiếu đang lưu hành, trái phiếu mà DIC Corp mới phát hành có lãi suất thấp hơn.
 

BCTC hợp nhất quý 4/2023 của DIG
BCTC hợp nhất quý 4/2023 của DIG

Mới đây, bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIG đã bán thành công 940.000 cổ phiếu DIG như đã đăng ký, chiếm 0,16% vốn tại DIG theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân vào ngày 6/2/2024. Sau giao dịch được thực hiện thành công, vợ Chủ tịch DIC Corp chỉ còn nắm giữ 4.902 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024, bà Thành đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu DIG, từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024, tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch chỉ thực hiện bán 35.300 cổ phiếu, chiế, 17,7% lượng cổ phiếu đăng ký bán do giá không đạt kỳ vọng.

Được biết, DIG công bố doanh thu quý 4/2023 đạt 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ nhờ việc bàn giao chủ yếu tại các dự án Gateway Vũng Tàu, Cap Saint Jacques, Nam Vĩnh Yên và Hậu Giang.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2023 tăng 15 lần so với cùng kỳ đạt 66 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết đạt 36 tỷ đồng (gấp 11 lần so với cùng kỳ; và so với mức 3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023).

Trong năm 2023, doanh thu của DIG giảm 46% so với cùng kỳ còn 1,03 nghìn tỷ đồng – phù hợp với dự báo của VCSC trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của công ty tăng 20% so với cùng kỳ đạt 173 tỷ đồng – cao hơn 38% so với dự báo của VCSC chủ yếu do lợi nhuận từ công ty liên kết trong quý 4/2023.

Tại cuối năm 2023, tiền mặt của DIG (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) tăng lên 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức 403 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.

Theo VCSC, mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải trả ngắn hạn khác tăng (bao gồm khoản khách hàng đặt chỗ mua bất động sản đã tăng từ 171 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023 lên 2,25 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023). Do đó, tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của DIG đạt 7,6% vào cuối năm 2023 so với mức 30,5% vào cuối quý 3/2023 và 43,9% vào cuối năm 2022.

Hà Anh