CTR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Hai 2024 11:15:00

CTR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240207_20240206-CTR-TB-201-vv-NDKCCtham-du-DHDCDTN-nam-2024.pdf