BCM: Thông báo về việc hủy ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Hai 2024 11:18:00

BCM: Thông báo về việc hủy ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240207_20240207-BCM-TB-huy-ngay-dkcc-de-lay-y-kien-co-dong-bang-vb.pdf