VDP: CBTT nhận được công văn giải tỏa ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Hai 2024 16:23:00

VDP: CBTT nhận được công văn giải tỏa ESOP

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo nhận được công văn giải tỏa ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240202_20240202-VDP-CV-56-ve-thay-doi-loai-CK-tu-han-che-sang-tu-do-chuyen-nhuong.pdf