BCM: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Hai 2024 17:53:00

BCM: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240202_20240202-BCM-THONG-BAO-THUC-HIEN-QUYEN-CHOT-DS-CO-DONG.pdf