VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 09:12:00

VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240130-VNL-BC-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-NAM-2023.pdf