ILB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 09:37:00

ILB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240130-ILB-CBTT-BAO-CAO-QUAN-TRI-2023-RUT-GON-.pdf