CTG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 09:42:00

CTG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240130-CTG-Bao-cao-Quan-tri-cong-ty-nam-2023-Ban-CBTT-.pdf