HDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 13:29:00

HDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240130-HDG-BC-QTCT-2023.pdf